In-company

Bevlogen medewerkers die het volle potentieel benutten en dus vanuit passie en energie werken, maken het verschil wat leidt tot hoge productiviteit en vernieuwing, krachtige samenwerking en organisatiebetrokkenheid, energie en groei.

In-company coaching

Het gedrag van medewerkers is een van de belangrijkste succesfactoren bij het behalen van organisatieresultaten! Coaching levert een aantoonbare wezenlijke bijdrage aan de performance van medewerkers door hen hun potentieel te laten ontdekken en waar te maken.

In-company coaching voor individuele werknemers, of teams (in combinatie met workshops en/of intervisie) biedt inzicht in wat de medewerker ten diepste drijft, wat energie geeft en waar het nog stokt. Het helpt blijvend meer uit henzelf te halen door onderliggende effectieve overtuigingen te ontwikkelen, en van vanuit een inspirerend en richtinggevend perspectief, in beweging te komen en concrete stappen te gaan zetten. Door regelmatig te reflecteren op eigen performance, te bouwen op iemands eigen kracht en te werken aan wat ontwikkeld moet worden, wordt groei gerealiseerd waar zowel de werknemer als de organisatie profijt van hebben!

Ik ga graag in gesprek over wat nodig is gerelateerd aan de wensen van de werknemer en de organisatie.

In-company team development

Teams leveren de beste resultaten wanneer het maximale potentieel aan creativiteit, ideeën, expertise en samenwerkingskracht vrij kan komen. In-company team-development biedt de mogelijkheid gericht aan de slag te gaan met volledig benutten van het aanwezige potentieel, zodat blijvende richting, energie en groei worden bewerkstelligd waar zowel de werknemer als de organisatie profijt van hebben!

Een volledige team-development programma biedt inzicht in waar het in essentie over gaat en wat er onderliggend ontwikkeld dient te worden om effectief te zijn. Gevolgd door een inspirerend, richtinggevend perspectief en energie om als team pro-actief te gaan bewegen de gestelde doelen te realiseren.

Als teamcoach en facilitator zet ik mijn volle potentieel in om groeitrajecten, kortdurende programma’s en zelfs 1-daagse workshops op maat te ontwikkelen. Ik ga graag in gesprek over wat nodig is gerelateerd aan de context en de doelstelling van de organisatie.